Bejelentkezés az oldalra Nem regisztráltál? Regisztrálj most!


Gyógyítsd Tenmagad

2006. június 1., csütörtök
Szerző: Kobera Eniko
Forrás: www.szantal.hu

Részlet Dr. Edward Bach: Értekezés a betegség valódi okáról és gyógymódjáról címu munkájából

Megállapíthatjuk, hogy a betegség sem fajtáját, sem helyét tekintve nem véletlenszeru. Mint az energia minden más formája, a betegség is az ok és hatás törvényét követi. Bizonyos panaszok közvetlen fizikai behatással is kiválthatók - például a mérgezések, balesetek, sebesülések vagy a kicsapongó életmód következményei -, de általánosságban érvényes, hogy a betegség a lényünkben lakozó alapveto hibára vezetheto vissza, ahogyan azt a példák már megmutatták. Ezért a tökéletes gyógyuláshoz nemcsak anyagi módszerek szükségesek - s ezek közül is mindig az ismert legjobbat kell választani -, hanem nekünk magunknak is teljes erofeszítéssel kell az adott hiba kijavításán fáradoznunk. A végleges és tökéletes gyógyulás ugyanis a belsonkbol fakad, magától a Lélektol, amely harmóniájával az egész személyiséget besugározza, ha nem gátolják meg benne.

Mivel alapvetoen minden betegség mögött az önszeretet áll, mint alapveto ok, van egy biztos módszer is minden szenvedés enyhítésére: önszeretet helyett mások szeretete. Ha gyakoroljuk a mások iránt megnyilvánuló szeretetteljes és gondoskodó odaadást, ha készek vagyunk a tudás megszerzésének és mások segítésének nagyszeru kalandjára, akkor hamar véget érnek személyes szenvedéseink és bajaink. Ez a legmagasabb cél: saját érdekeink feladása az emberiség szolgálatára. Nem számít, hogy Lelkünk az élet mely pontjára állított minket. Hogy kereskedok vagy kézmuvesek, gazdagok vagy szegények, királyok vagy koldusok vagyunk-e: mindenki képes mindenkori foglalkozásának megfelelo feladatát végrehajtani, ennek során áldássá válni környezete számára, s közvetíteni az Isteni, Felebaráti Szeretetet.

A legtöbben még magunk elott tudunk valamekkora útszakaszt, mielott elérnénk a tökéletesség állapotát. Mindenesetre meglepo, hogy milyen gyorsan haladhatunk elore utunkon, ha valóban törekszünk - feltételezve, hogy nem csupán gyenge személyiségünkben hiszünk, hanem szilárdan arra építkezünk, amit világunk nagy mestereinek példájából és tanításaiból tanulhatunk, vagyis a Lelkünkkel, Isteni Önmagunkkal való egyesülésre; ezután minden lehetségessé válik. Legtöbbünknek van egy vagy több olyan hibája, amely különösen megnehezíti továbbfejlodésünket, és ezért fontos, hogy éppen e hibákat vagy hiányosságokat megtaláljuk. Törekedjünk arra, hogy lényünket eltöltse és kiterjessze a szeretet, s egyben az ellentétes erény fejlesztésével eltüntessük azt a bizonyos hibát is. Ez kezdetben talán kissé nehéz, de csak kezdetben, mert azután megmutatkozik, hogy egy teljes szívbol támogatott erény milyen gyors fejlodésre képes, és egyre biztosabbak leszünk abban is, hogy - ha kitartóak vagyunk -, a bennünk lakó Lélek segítségével biztos a gyozelem.

Ahogyan no bennünk az Univerzális Szeretet, egyre inkább felismerjük, hogy minden ember, legyen bármilyen apró is, egy napon eléri majd a tökéletességet, ahogyan azt mindannyian reméljük. Bármilyen csekélynek tunjön is elottünk valaki, mindig arra kell gondolnunk, hogy lényében ott van az Isteni Szikra, s lassan, de biztosan növekedni fog, míg végül egész lényét besugározza majd a Teremto nagyszerusége.

Mindebbol kiindulva a jó és rossz, helyes és helytelen kérdése viszonylagossá válik. Ami egy kokorszaki ember természetes fejlodésében helyes, az civilizációnk továbbfejlodött tagjainál helytelen, és ami a hozzánk hasonló embereknél erény, az egy másiknál, aki elérte a tanítványság fokozatát, hiba. Amit rossznak vagy gonosznak nevezünk, az a valóságban jó - rossz helyen, értékelésünk csupán relatív. Ne felejtsük el, hogy ideáljaink maguk is relatívak; az állatok számára talán isteneknek tunhetünk, s közben jelenlegi állapotunkban messze a Szentek és Mártírok nagy Fehér Testvérisége alatt állunk, akik mindent odaadtak, hogy példát mutassanak nekünk. Ezért kell együttérzéssel és szimpátiával fordulnunk a legkisebbek felé is, mert még ha magasan a szintjük felett állónak érezzük is magunkat, valójában aprók vagyunk, és hosszú út áll még elottünk, amíg elérjük idosebb testvéreink szintjét, akiknek fénye minden korban besugározza a földet.

Ha erot vesz rajtunk a Büszkeség, meg kell próbálnunk felismerni, hogy személyiségünk önmagában semmi, képtelen bármilyen jó szolgálat vagy szívesség végrehajtására, a sötétséggel szembeni ellenállásra, ha nem támogatja a felülrol jövo Fény, Lelkünk Fénye. Törekednünk kell rá, hogy egy pillantást vessünk Teremtonk mindenhatóságára és elképzelhetetlen hatalmára, ami tökéletes világot hoz létre egy vízcseppben és tejutakat az univerzumban. Meg kell próbálnunk felismerni, hogy teljesen Tole függünk és szerényen köszönetet kell mondanunk. Ha megtanultunk emberi elöljáróinkkal szemben tiszteletet és figyelmet tanúsítani, mennyivel nagyobb alázattal kellene viseltetnünk a Világegyetem Építomestere iránt!

Ha Gonoszság vagy Gyulölet zárja el utunkat, arra kell gondolnunk, hogy a Szeretet a Teremtés alapja, s hogy minden élo lélekben van valami jó és a legjobbakban is van rossz. Ha figyelünk arra, hogy másokban a jót lássuk meg - foképpen azokban, akik a legellenszenvesebbek számunkra -, meg fogjuk tanulni legalább szimpátiánkat fejleszteni és a reményt, hogy képesek jobb utat találni; késobb felébred bennünk a vágy, hogy segítsünk nekik ezen az úton. Végül mindannyian nyerünk a szeretet és szelídség által, és ha e két tulajdonságot megfeleloen fejlesztjük magunkban, semmi sem támadhat meg többé minket, mivel mindig együttérzok leszünk és nem fejtünk ki többé ellenállást. Az ok és hatás törvénye szerint ugyanis az ellenállás károkat okoz. Életünk célja Magasabb Énünk parancsainak követése, anélkül, hogy hagynánk magunkat másoktól eltéríteni. E célt csak akkor érhetjük el, ha szelíden megmaradunk utunkon és nem avatkozunk bele mások személyiségébe, senkinek nem okozunk kárt gonoszságunkkal vagy gyulöletünkkel. Meg kell tanulnunk mindenki mást szeretni, még ha csak egyetlen emberrel vagy egy állattal kezdjük is. Ezután hagyjuk szeretetünket növekedni, s hibánk magától eltunik majd. A Szeretet Szeretetet nemz, míg a Gyulölet Gyulöletet.

Önszeretetünket azzal gyógyíthatjuk, ha ugyanazzal a figyelemmel és gondoskodással fordulunk embertársaink felé, amivel magunkra gondolunk. Nemsokára úgy bele fogunk merülni a velük való foglalatoskodásba, hogy magunkról teljesen elfeledkezünk. Ahogyan a Testvériség egyik nagy rendje kifejezte: Vigaszt találhatunk szenvedéseinkre, ha vigaszt és enyhülést nyújtunk felebarátainknak szükségük órájában. Ez a megbízható módszer az önszeretet következményeinek gyógyítására.

A bizonytalanság az önbizalom és a céltudatosság fejlesztésével haladható meg: az ember megérti, hogyan kell tétovázás és ingadozás helyett döntéseket hozni, és végre is hajtani azokat. Még ha kezdetben követünk is majd el hibákat, mindenképpen jobb cselekedni, mint a bizonytalanság miatt jó alkalmakat elszalasztani. A határozottság gyorsan növekedésnek indul, a fejünk felett lebego félelem eltunik, és az így szerzett tapasztalatok segítenek majd jobb döntések meghozatalában.

Ha Tudatlanságunkat akarjuk megszüntetni, nem szabad félnünk az új tapasztalatoktól, hanem éber elmével, nyitott szemekkel és fülekkel kell megszereznünk a tudás minden elérheto morzsáját. Ugyanakkor szellemünkben mozgékonnyá kell válnunk, nehogy eloítéletek és korábbi meggyozodések miatt elszalasszuk az alkalmat a további tudás megszerzésére. Ha felismerünk egy átfogó igazságot, mindig készen kell állnunk látókörünk tágítására, és nézopontunk felülvizsgálatára, bármily mélyen gyökerezzen is régi szemléletünk.

A Büszkeséghez hasonlóan a Birtoklási vágy is hatalmas gátja a fejlodésnek, ezért mindkettot kíméletlenül ki kell gyomlálnunk. A Bírvágy következményei szigorúak, mivel arra bíztat minket, hogy felebarátaink fejlodésébe beleavatkozzunk. Fel kell ismernünk, hogy minden lény azért van itt, hogy Lelke parancsai és csakis azok szerint járja fejlodése útját, és egyikünknek sem szabad mást tenni, mint a hozzánk közel állókat fejlodésük útján támogatni. Segítenünk kell hitük, s ha eronkbol telik, tudásuk gyarapodását és a továbbhaladásukat segíto alkalmak megteremtését. Ha azt szeretnénk, hogy életünk meredek, fáradságos emelkedoin segítséget kapjunk, mindig késznek kell állnunk arra, hogy mi is segíto kezet nyújtsunk és tapasztalatainkat megosszuk fiatalabb vagy gyengébb felebarátainkkal. Ilyennek kellene lennie a szülo-gyermek, a mester-inas, vagy a baráti kapcsolatoknak: szeretetet, gondoskodást és védelmet nyújtani, amíg az valóban szükséges és segíto, de egyetlen pillanatra sem zavarni a személyiség természetes kibontakozását, mivel az Lelke parancsait követi.

Legtöbbünk gyermek- és fiatalkorában sokkal közelebb áll Lelkéhez, mint késobb. Gyakran világosabb elképzeléseink vannak életünk feladatáról, a ránk váró megpróbáltatásokról és a fejlesztendo tulajdonságokról. Az az oka ennek, hogy a materializmus, valamint a mai viszonyok és a minket körülvevo személyiségek hatására lassan elfordulunk Felsobb Énünk hangjától és szilárdan kötõdünk a megszokotthoz, s hiányos eszményeihez, ahogyan ez civilizációnkban jól megfigyelheto. A szüloknek, mestereknek és barátoknak mindig azon kellene fáradozniuk, hogy a Felsobb Én fejlodését segítsék, ha már megvan az a csodálatos elojoguk és alkalmuk, hogy befolyással lehetnek másokra; de mindig mindenkinek meg kell hagyniuk mindazt a szabadságot, amit ok is elvárnak másoktól.

Minden hibát megtalálhatunk és kiirthatunk magunkban, ha az azokkal ellentétes erényt fejlesztjük; így legyozzük a Lélek és a személyiség közötti konfliktusokat, a betegségek fo okait. Ez önmagában is - ha a beteg elegendo erovel és hittel bír - megvilágosodást, egészséget és örömet hoz magával, míg a kevésbé eroseket az orvosok munkája fizikailag támogatja e cél elérésében.

Meg kell tanulnunk, hogy Lelkünk parancsai szerint fejlesszük személyiségünket, senkitol sem félve és mindig ügyelve arra, hogy senki ne zavarhassa lényünk kibontakozását, ne téríthessen el minket embertársainkkal szembeni kötelességeink és segítokészségünk kifejezésétol. Mert minél tovább haladunk elore, annál inkább áldássá válunk a körülöttünk élok számára. Különösen figyeljünk arra, hogy csak akkor segítsünk másoknak, bárkirol legyen is szó, ha a segítés vágya valóban Lelkünk Parancsa, belülrol fakad és nem rosszul értelmezett kötelességtudatból, amit valaki bebeszélt nekünk vagy ránk kényszerített. Ez a modern konvencióknak köszönheto tragédiák egyike; felmérhetetlen, hogy hány ezer életet zavar meg, hány milliárdnyi alkalmat torlaszol el, mennyi bánatot és szenvedést okoz és hány gyermeket kényszerít rá, hogy kötelességtudatból sok éven át szüleirol gondoskodjon, akiknek valójában egyetlen betegségük a figyelemfelkeltés és gondoskodás utáni vágy. Gondoljunk a férfiak és asszonyok seregére, akik elszalasztották a lehetoséget, hogy valami nagyot és hasznosat tegyenek az emberiségért, mert valaki fölébük kerekedett, és soha nem vették a bátorságot, hogy elszakadjanak tole, s szabaddá váljanak. Gondoljunk a gyerekekre, akik életük kezdetén megértették és elfogadták elrendelt hivatásukat, majd a nehéz körülmények, rossz tanácsok vagy csekély céltudatosságuk miatt más területre tévedtek, ahol sem boldogok nem lehetnek, sem továbbfejlodni nem tudnak. Csakis lelkiismeretünk hangja mondhatja meg nekünk, hogy kit és hogyan kell szolgálnunk, hogy kötelességünk egyvalakire vagy többekre érvényes-e. De ha végre meghallottuk a választ, akkor a parancsot legjobb képességünk szerint követnünk kell.

S végül: nem kell félnünk az életbe való belemerüléstol. Azért vagyunk itt, hogy tapasztalatokat és tudást gyujtsünk. Vajmi keveset fogunk tanulni, ha nem a valóság talaján állunk és nem fáradozunk a végsokig. Az élet minden területén szerezhetünk tapasztalatokat, hiszen az emberiség és a természet igazságai éppoly sikeresen - sot, talán még sikeresebben - tanulhatók vidéken, mint a nagyvárosok zajában és hajszájában.


Add a Twitter-hez | Add az iWiW-hez | Megosztás | Add a Startlaphoz | Add a Google Reader-hez

A portál ajánlata

Optimista kártya Holddiéta könyv Ezoterikus Kalendárium 2017 Újra lesz Szeminárium! Bármilyen rendezvényt felturbózunk! Jósnő, asztrológus, grafológus...
Ezoterikus kalendarium 2017
Szívből ajánljuk:
Privát szakács szolgáltatás
Válassz egy gyümölcsöt, ilyen a jellemed?
A bögre megmondja? Neked milyen van?
Te is megismerheted a jövődet! A horoszkópod tudja!
Olvass napi Tarot üzeneteket Bellától!


bekalabamacskahaja.blog.kulinarisvilag.hu
tandi.blog.kulinarisvilag.hu
konyhatundi.blog.kulinarisvilag.hu
delikat.blog.kulinarisvilag.hu
mrita.blog.kulinarisvilag.huKULINÁRISVILÁG


levelezési cím:
1085 Budapest, József krt. 55-57.

Felelős kiadó: Kelemen Tamás
© 2001-2005 Kulinárisvilág (offline)
© 2008 Kulinarisvilag.hu

Minden jog fenntartva!

A site használata az Kulinarisvilag.hu "adatvédelmi és - kezelési elvei és gyakorlata" dokumentum tudomásul vételével lehetséges.